Wojciech Luty

Adwokat Wojciech Luty jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowi.

Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po której ukończeniu zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki.

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych.