WIT STEIDLER

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikację adwokacką i od 2008 roku wykonuje zawód adwokata.

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz w sporządzaniu i negocjowaniu umów.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.