Łukasz Jędrzejczyk – radca prawnyAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Przez ponad pięć lat pełnił funkcję asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych.

W swej praktyce koncentruje się na szeroko rozumianym prawie pracy, a w szczególności zastępstwie procesowym w sprawach o przywrócenie do pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia, odszkodowaniach pracowniczych, sprawach o mobbing i dyskryminację. Ma również duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy (sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, projektów układów zbiorowych, oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia stosunku pracy i innych).

Ponadto, od kilku lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną dużych krakowskich przedsiębiorców związanych z rynkiem nieruchomości. Dzięki temu nabył unikalne doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji procesów inwestycyjnych obrotu nieruchomościami oraz papierami wartościowymi, zabezpieczania wierzytelności, prowadzeniem negocjacji oraz prowadzeniem postępowań sądowych i upadłościowych.

W swojej działalności specjalizuje się również w reprezentowaniu właścicieli nieruchomości w sporach z przedsiębiorstwami przesyłowymi (tzw. „sprawy o słupy”).

Posługuje się językiem angielskim.