Karol Szylko Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2011 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. uzyskał także licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz małopolskich kancelariach prawnych. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej oraz osób prywatnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania osób prawnych oraz klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych, z zakresu prawa cywilnego, lokalowego, rodzinnego oraz w licznych postępowaniach odszkodowawczych. W ramach wykonywanej praktyki reprezentuje również Klientów w postępowaniach o zapłatę, postępowaniach z zakresu prawa budowlanego oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Prowadzona przez radcę prawnego Kancelaria Radcy Prawnego ma obecnie dwa biura – na os. Teatralnym w Krakowie oraz na ul. Grodzkiej w Krakowie. Radca prawny Karol Szylko zajmuje się także problematyką związaną z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, przygotowywaniem wniosków o dotacje ze środków UE lub innych funduszy, oraz tematyką polityki zatrudnienia oraz ekonomii społecznej. W ramach praktyki zawodowej świadczył obsługę prawną dla kilkunastu stowarzyszeń i fundacji. Od 2011 r. pełni funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Socjalnej MERCHANT z siedzibą w Krakowie a od 2009 r. jest członkiem zarządu głównego Polskiego Zrzeszenia Lokatorów.