Joanna BąkZajmuje się doradztwem gospodarczym i obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, a także obsługą prawną nieruchomości. W swojej działalności łączy rolę radcy prawnego z kompetencjami coacha i mediatora. Jej mottem jest stwierdzenie
H. Tillmana: „Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, to jesteś częścią problemu.”

Woli „budować mosty”, lecz równie skutecznie potrafi „negocjować konflikty”.

Radca Prawny: absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji, wpis na listę radców prawnych decyzją Rady OIRP w Krakowie w dniu 26 czerwca 2007 r.

Coach: 2009 r. – studia podyplomowe: „Coaching w biznesie” Krakowska Szkoła Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Mediator: wpis na listę mediatorów uchwałą Rady OIRP w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Specjalizuje się w:

- rejestracji podmiotów gospodarczych w KRS, w tym spółek prawa handlowego i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, rejestracji zmian w KRS

- obsłudze prawnej przedsiębiorców polskich, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych i spółek z kapitałem zagranicznym

- sporządzaniu i opiniowaniu umów handlowych

- prowadzeniu negocjacji i mediacji dla klientów polskich i zagranicznych

- reprezentowaniu przedsiębiorców i osób fizycznych w sporach sądowych oraz przed organami administracji (prawo handlowe, dochodzenie roszczeń wynikających z: umów handlowych, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego)

- fuzjach, przejęciach, przekształceniach spółek prawa handlowego, podwyższaniu kapitału zakładowego spółek, obsłudze Walnych Zgromadzeń i Zgromadzeń Wspólników

- badaniu i analizie stanów prawnych nieruchomości, nadzorowaniu procesów inwestycyjnych, negocjacjach z inwestorami i lokatorami, prowadzeniu procesów eksmisyjnych, współpracy z zarządcami nieruchomości, reprezentowaniu właścicieli przed sądem

- rejestracji i obsłudze prawnej stowarzyszeń i fundacji (współpracowała z Fundacją Anny Dymnej, zarejestrowała Fundację Jaśka Meli Poza Horyzonty).