AG_stronaAbsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Słuchacz studiów licencjacko – doktoranckich z zakresu prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uczestnik Acton University w Grand Rapids, Michigan (USA) i Sonntagberg (Austria). Stażysta Biura Głównego World Youth Alliance w Brukseli (Belgia) i Federacji Konsumentów w Krakowie. Absolwent Szkoły Prawa Słowackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stypendysta Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Przed połączeniem się z JGLS pracował w znanych krakowskich kancelariach prawnych.

W swej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie postępowania cywilnego, w szczególności prawa egzekucyjnego (związanego z egzekucją z nieruchomości oraz papierów wartościowych i innych praw), rejestrowego (spółek prawa handlowego i podmiotów NGO) i wieczystoksięgowego. Specjalizuje się w prawie handlowym – prawie spółek i kontraktowym. Posiada doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych – w systemie krajowym i UE. Reprezentuje duże przedsiębiorstwa z branży budowlanej – w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego (również z uwzględnieniem specyfiki zamówień publicznych), jego realizacji i odbioru. Prowadził szereg spraw z udziałem kościelnych osób prawnych i podmiotów zagranicznych.

Posługuje się językiem angielskim, słowackim i rosyjskim.