JGLS je renomovaná právnická kancelária, ktorá sa od svojho založenia dynamicky rozvíja po personálnej i odbornej stránke a v súčucasnosti pozostáva z viac než 6 právnikov.

Jej cieľom je poskytovať klientom komplexné, kvalitné právne služby a právne poradenstvo na najvyššej úrovni, so zachovaním diskrétnosti a profesionality.

Právne služby poskytujeme pre poľských a zahraničných klientov.

Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach poľského práva:
– zastupovanie klientov pred súdmi, notárskymi úradmi, orgánmi v trestnom konaní ako aj orgánmi štátnej správy,
– vymáhanie pohľadávok,
– vymáhanie plnenia z poistných zmlúv,
– náhrada škody, bezdôvodné obohatenie,
– obchodné a občianske záväzkové právo,
– zastupovanie v exekučnom konaní,
– pracovné právo,
– rodinné právo,
– dedenie a dedičské právo,
– nehnuteľnosti,
– právo cenných papierov,
– zakladanie obchodných spoločností a príprava zakladajúcich dokumentov,
– zabezpečenie potrebných oprávnení a licencií pre podnikanie a zastupovanie klientov v konaniach pred živnostenským úradom, obchodným registrom a ďalšími príslušnými orgánmi.

Náš tím: Kancelária „JGLS“ predstavuje moderný tím právnikov s bohatými skúsenosťami a referenciami:
• Łukasz Jędrzejczyk – právny poradca
• Artur Gontarczyk – právny poradca
• Andrzej Luty – advokát
• Wojciech Luty – advokátsky koncipient
• Karol Szylko – právny poradca
• Wit Steidler – advokát
• Joanna Bąk – právny poradca

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás! Hovoríme po slovensky.

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów JGLS
ul. Krupnicza 14/9,
31 – 123 Kraków
Poľsko

tel./fax: +48 12 426 48 91
email: kontakt@jgls.pl